Free to Choose comparative report (SLO)

0 comments

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavi raziskavo (1. poglavje), razdela teoretski okvir in ozadje raziskovalnega pristopa (2. poglavje) in razloži metode, uporabljene pri terenskem delu (3. poglavje). Drugi del je v celoti posvečen rezultatom raziskave. Najprej predstavi sintezo petih držav (4. poglavje), nadaljuje pa s komparativno analizo izsledkov (5. poglavje). Poročilo se zaključi z nekaterimi ključnimi ugotovitvami in predlogi za oblikovanje politik.

Co-funded by the Rights, Equality & Citizenship Programme of the European Union.

Copyright © 2019 Free to Choose